Schrijf je in op onze ExotenNet Nieuwsflash

Deze nieuwsflash is het resultaat van een samenwerking tussen Inverde, ANB, INBO, De Vlaamse Waterweg nv, de dienst waterlopen van de provincie Oost-Vlaanderen, het PCM en RATO vzw.

Met deze nieuwsflash willen we je graag informeren over beheer en beleid rond uitheemse, invasieve fauna en flora.

En dat aan de hand van:
  • diverse casussen
  • onderzoeksresultaten
  • veranderde wetgeving
  • en informatie die kan worden uitgewisseld binnen onze beheergemeenschap
Zo willen we je als waarnemer en uitvoerder een kijk geven in de laatste stand van zaken. Hierbij geven we graag richtlijnen mee rond het wetgevend kader en de goede praktijk die verwacht wordt van terreinbeheerders en openbare besturen.
* verplicht